Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak a za co se udělují trestné body řidičům

aktualizováno 
Bodovému systému je přesně rok. Zásadní novinku přinesl loňský silniční zákon. Body nepřiděluje policista či strážník, ale správní úřad, jemuž byl případ předán k vyřešení nebo jako vyřešený jen k přidělení bodů. Jak přidělování bodů funguje? Za co je vůbec můžete dostat?
Ilustrační foto

Ilustrační foto

NEPŘEHLÉDNĚTE: PŘEHLED PŘESTUPKŮ A TRESTNÝCH BODŮ zde

Jedete v autě, sáhnete si při jízdě na hlavu a o sto metrů dál vás staví policisté s tím, že jste za jízdy telefonoval. Jako trest navrhují pokutu na místě 1000 korun.

Zároveň vám oznámením přestupku zařídí tři trestné body. Co se bude dít, jestliže svoji chybu uznáte. A co se naopak stane, když se budete snažit dokázat, že blikající světla jste neměli šanci zahlédnout?

Jak se body přičítají
Jestliže svůj prohřešek ihned uznáte, zaplatíte pokutu na místě, případně vám policista vystaví složenku. Zároveň si přestupek zaznamená a informaci v co nejkratším možném termínu předá úředníkům pověřené obce, kam jako řidič spadáte. V tuto chvíli už se proti trestu nemůžete odvolat.

Nejkratší možný termín zapsání znamená, že se tak stane už následující pracovní den. Jakmile úředníci informaci přijmou, přidělí vám dva trestné body a zapíší je do vašeho registru trestů. Jako datum trestu bude uveden den, kdy byla policisty za přestupek udělena bloková pokuta.

Body se nesčítají
Uděláte-li najednou několik přestupků, například telefonujete a přitom projedete na červenou, budete potrestáni jen za ten nejvážnější z nich. V tomto případě za jízdu na červenou.

Zjišťování bodů
Stav svého „bodového konta“ zjistíte jen osobní návštěvou odboru správních činností pověřeného či městského úřadu, magistrátu, kde vedou registr řidičů. Za výpis z konta zaplatíte 15 Kč. 

Dostanete tedy buď blokovou pokutu na místě 2500 korun, pokud se k přestupku přiznáte, nebo až 5000 korun ve správním řízení, když nesouhlasíte - a v každém případě nadílku pěti trestných bodů. Ovšem tři body za telefonování (ani pokuta) vám nehrozí.

Proti trestu se můžete odvolat
Může se stát, že nebudete souhlasit s tím, jak policista váš přestupek na silnici ohodnotil, vznesete protest a budete požadovat vyšetření přestupku ve správním řízení. Komise, která v něm zasedne, musí rozhodnout do pěti dnů.

Její verdikt však nabude právní moci po uplynutí patnáctidenní lhůty, během níž máte možnost se opět odvolat, tentokrát ke krajskému úřadu. A to nemusí být konečná, proti jeho rozhodnutí je možné podat žalobu k soudu. Po celou dobu projednávání je na řidiče pohlíženo jako na nevinného. Jestliže spor prohraje, bude v registru trestů uvedeno datum definitivního rozhodnutí úřadu či soudu.

Jak se zbavit bodů
A jak se nasbírané body mažou? Řidičům, kteří od posledního bodového přestupku jezdí dvanáct měsíců podle pravidel, úředníci z registru vymažou čtyři trestné body.

Pokud by někdo velice rychle nasbíral třeba 11 bodů a dělil ho jen jediný bod od odebrání řidičského průkazu, za dvanáct měsíců bez přestupku by mu z registru trestů zmizely 4 body; pokud by vydržel sekat dobrotu další rok, tak další čtyři, po třech letech se konto vyčistí.

Pravděpodobnější ale je, že konta budou postupně narůstat a vždy po roce bez přestupků se zase částečně umazávat.

Bohužel nelze jít s body do minusu nebo si je "najezdit do zásoby“ za slušnou jízdu. Právě chybějící motivaci kritizují dopravní experti. Někteří mají vlastní návrhy, jak systém vylepšit.

"Získat dva body za rok lze velmi snadno, což znamená, že za šest let bude spousta řidičů bez řidičáku čistě podle pravděpodobnosti a statistiky. To je absurdní a nepřiměřeně přísné,“ míní expert na dopravní právo Tomáš Beran.

"Stačí, aby řidič 364. den od spáchání posledního bodovaného přestupku udělal další, a celý rok bezpečné jízdy je pryč. Doba pro odečet bodů by měla být kratší - jeden bod za každé tři měsíce. To je v součtu stejně, takže nejde o změkčení bodového systému, ale je to mnohem lidštější.“

Chybou je, že v Česku nefunguje to, co v Německu, tedy možnost body umazat například za návštěvu kurzu bezpečné jízdy. Čeští řidiči se tedy musí snažit co nejdéle jezdit tak, aby nebyli potrestáni.

Jak zjistit počet bodů
Zjišťovat, kolik trestných bodů má řidič na svém kontě, je zatím stále možné jedině při osobní návštěvě na úřadě, kde je řidič evidován. Tam za patnáct korun dostane výpis ze své karty, kde je uvedeno, kolik má trestných bodů, za co a kdy se uvedeného přestupku dopustil.

Existuje mnoho návrhů, jak to udělat i elektronickou cestou nebo dokonce zautomatizovat, aby při zápisu bodů dostal každý zprávu ihned. Zatím však nic z toho nefunguje. Úřady řidičům oznamují pouze fakt, že nasbírali 12 trestných bodů, a musí tedy odevzdat řidičský průkaz.

Znovu do autoškoly
Řidiči, kteří takto o "papíry“ přišli, budou po odpykání ročního trestu (není možnost prominutí jeho části) skládat zkoušku z pravidel silničního provozu, praktické jízdy a údržby vozidla.

Ta se neliší od zkoušky, kterou skládají žáci v autoškole, a zaplatí za ni 700 korun. Jestliže si někdo nebude jistý, že test zvládne, bude si muset zaplatit lekce v autoškole. Samotná zkouška se bude skládat na obecním úřadu, nebo v autoškole. Zkoušející komisař bude z odboru dopravy městského nebo obecního úřadu.

Po úspěšném přezkoušení řidič písemně požádá o vrácení řidičského průkazu. K žádosti zaslané na obecní úřad bude muset připojit i doklad, že zkoušku úspěšně vykonal. Všechny body budou po odpykání ročního trestu smazány a šofér vyjede opět s čistým kontem.

Odečítání bodů

Pokud během 12 měsíců od posledního přestupku (počítá se datum zaplacení blokové pokuty nebo rozhodnutí úřadu) neuděláte přestupek, za který náleží trestné body, umažou se vám maximálně čtyři trestné body.

Příklad: váš poslední bodový záznam je 10. 8. 2006 a vy v tu chvíli máte na kontě třeba 4 body. Pokud si během 12 měsíců žádný další bod nepřipíšete, pak 11. 8. 2007 vám budou čtyři body umazány a vaše konto bude nulové.

BODY: Jak vám budou připsány a kdy budou smazány

Jak přijdete k bodům

1. Spácháte dopravní přestupek a na místě souhlasíte s rozhodnutím policisty či obecního strážníka

* dostanete pokutu, kterou můžete uhradit hotově, případně dostanete složenku
* o přestupku bude informován úřad, kde jste jako řidič evidován; tam vám budou zapsány i trestné body
* vás o přidělení bodů nikdo informovat nebude
* důležité je pro vás datum spáchání přestupku; od tohoto dne máte na svém kontě zapsaný příslušný počet trestných bodů a také začíná běžet roční lhůta pro odpočet čtyř trestných bodů

2. Spácháte dopravní přestupek a na místě svoji vinu odmítnete

* policisté či strážníci vám na místě pokutu nedají a přestupek předají k řešení do správního řízení
* úřad, v jehož katastru došlo k přestupku, vám obvykle do dvou měsíců dá vědět, kdy se správní řízení koná
* správního řízení je výhodnější se zúčastnit i v případě, že dostanete pouze oznámení o jeho konání a ne předvolání
* když správní řízení prohrajete, můžete trest přijmout, nebo se odvolat ke krajskému úřadu
* pokud trest přijmete, úřad vám zašle rozhodnutí o vaší vině a trestu
* doručení vám přišlo poštou například 10. června; začíná běžet patnáctidenní lhůta na podání odvolání
* pokud se neodvoláte, 26. června vám na konto budou připsány body odpovídající přestupku
* pokud se odvoláte ke krajskému úřadu, rozhodnutí ze správního řízení nevstoupí v platnost, nedostanete pokutu ani trestné body
* pokud u krajského úřadu neuspějete, úřad vám zašle rozhodnutí o vaší vině a trestu
* dnem doručení rozhodnutí vám jsou připsány body odpovídající přestupku; zároveň musíte zaplatit pokutu; spáchal-li jste přestupek, za který se odebírá řidičský průkaz, tímto dnem přestává platit
* proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat; lze ho jen napadnout žalobou k soudu
* přesto, že se obrátíte na soud, rozhodnutí krajského úřadu platí; můžete však požádat o pozastavení jeho rozhodnutí, což v praxi znamená, že nemusíte platit pokutu a případně odevzdávat řidičský průkaz; trestné body vám zůstanou připsány až do konečného rozhodnutí soudu

Jak se bodů zbavíte

* vraťme se k našemu příkladu se správním řízením: 26. června 2007 vám na bodové konto připsali dva body za jízdu na tramvajovém pásu; od té doby začíná běžet roční lhůta pro umazání bodů
* jestliže se do 26. června roku 2008 nedopustíte žádného bodovaného přestupku, budou vám z vašeho konta umazány vaše dva body (maximálně lze za rok umazat body čtyři)
* 27. června 2008 je vaše bodové konto čisté
* pokud se během roku dopustíte přestupku, za který se neudělují body, například nesprávné parkování nebo odbočování bez směrových světel, nemá to na dvanáctiměsíční dobu potřebnou pro odečet bodů žádný vliv
* smůlu však budete mít ve chvíli, kdy se například příští rok, 20. června 2008 dopustíte bodového přestupku; pak vám k stávajícím dvěma trestným bodům přičtou další
* roční lhůta pro odečtení bodů tak začne znovu běžet až od tohoto prohřeškuAutoři:
Nejčtenější

Předání nového auta v pražském autosalonu Seat.
Nákupem auta placení teprve začíná a peníze se kutálí, i když nejezdíte

Kolik vlastně ten komfort mít před domem nebo v garáži auto stojí? Leasingové firmy na to mají celá oddělení. I vy si to můžete zkusit aspoň přibližně...  celý článek

Ferrari F40
Jízda s Ferrari F40 je životní zážitek. Nejlepší auto světa slaví 30 let

Ferrari F40, jedno z nejslavnějších aut historie, se představilo právě před třiceti lety, v létě 1987. S perlou, která má cenu desítek milionů, jsme se svezli...  celý článek

Veteránský závod Sachsen Classic 2017
OBRAZEM: Smečka škodovek ozdobila veteránský závod u českých hranic

Ne rychlost, ale pravidelnost a přesnost rozhodují o vítězích veteránských setinových rally. Například je třeba ujet 150 metrů za 15 sekund. V druhé půlce...  celý článek

Škoda Fabia 1.2 TSI 63 kW
Jaká je Škoda Fabia 1.2 TSI?

Podívali jsme se na zoubek ojeté Fabii s motorizací 1.2 TSI o výkonu 63 kW ve výbavě SPORT. Na co si dát pozor a kam se auto hodí?  celý článek

Motor EA211 TSI evo
Zákaz aut na benzin a naftu je zatím spíš jen fantazírování politiků

Stále více vlád navrhuje zákaz prodeje automobilů s benzinovým či naftovým motorem od roku 2040, 2030 i 2025. Jak vážně máme tyto termíny brát? Téma postupného...  celý článek

Další z rubriky

Studie Škoda Vision E se na autosalonu ve Frankfurtu představí v upravené...
Škoda bude vyrábět svůj elektrovůz v Česku, nesmí být moc drahý

Mladoboleslavská automobilka chystá na autosalon ve Frankfurtu nečekané překvapení. Představí totiž facelift vozu, který zatím v podstatě neexistuje. Škoda se...  celý článek

Infiniti Prototype 9
OBRAZEM: Nejkrásnější koncept roku je stříbrný šíp z Japonska

Třicátá léta minulého století jsou jednou z vrcholných ér automobilových závodů. Bájné monstrózní stříbrné šípy značek Auto Union a Mercedes krotili na...  celý článek

BMW Lipsko
BMW Lipsko: Továrna na sny, kde automechanikům vidíte až do kuchyně

V německém Lipsku, kousek od českých hranic, vyrostla a v roce 2013 zahájila produkci jedna z nejmodernějších továren automobilového průmyslu. BMW zde...  celý článek

Mercedes Třída E 2,0 220d...
Mercedes Třída E 2,0 220d...

r.v. 2016, naj. 15 500 km, diesel
1 064 219 Kč (s DPH)

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.