Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dopravní přestupek se mění z banality v causu pro advokáta

  22:15aktualizováno  22:15
- Dopravní přestupek se v současném desetiletí přerodil z prkotiny, kterou na pokutě obvykle srovnalo pár desetikorun či stovek, v zásadní záležitost, zajímající právníky, či dokonce advokáty. Při řešení silničních prohřešků a méně významných dopravních nehod totiž dnes jde nejen o tisíce na pokutách, ale hlavně až o dva roky života bez řidičského průkazu, což je trest pro mnohého dnešního člověka takřka nepředstavitelný.
Za překročení

Za překročení - Za překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 30 km/hod lze dostat až 2000 korun pokuty. | foto: 

"Už při vyřizování přestupku u prvního stupně správního orgánu, tedy na okresním nebo obvodním dopravním inspektorátu, se nechá třetina až polovina řidičů zastupovat právníkem," říká Helena Kučerová, která se řešením dopravních přestupků ve správním řízení zabývá na policejním prezidiu. "Při odvolacím řízení u krajské či republikové instituce účast právníků či advokátů roste zhruba na sedmdesát procent. Nejčastěji na ně sázejí lidé v Praze a ve středních Čechách.
Právnické rady přitom nejsou laciné - jednorázová porada bez účasti právníka u jednání stojí v zavedených advokátních kancelářích kolem pěti set korun a za svou hodinovou přítomnost při jednání si právníci účtují kolem tisíce korun.
Spory o dopravní přestupky se nezřídka dostanou až před soudy. Jak končí? Celorepubliková statistika není oficiálně k dispozici, ale například loňská zkušenost z jižní Moravy nehovoří ve prospěch řidičů-stěžovatelů: ze sedmatřiceti přezkoumávaných případů soudy pětatřicet potvrdily, jeden zrušily a jeden neuzavřely.
V Česku není striktně dáno, kolik "stojí" konkrétní delikt. Policie sice postupuje podle interních předpisů, ale sazby odmítá oficiálně zveřejnit. "Výše pokut opravdu je doporučená, ale není striktně dána," objasňuje mluvčí policejního prezidia Ivana Moosová.
Policisté jsou připraveni odlišit například překročení maximální povolené rychlosti na přechodu u školy od téhož přestupku v místech při výjezdu z města. Jinak hledí na šoféra-profesionála, který je na silnicích den co den, a jinak na řidiče, jenž se závažného přestupku dopustil při jedné z pouhých několika ročních vyjížděk... "Při stanovení výše pokuty se bere v úvahu několik aspektů: okolnosti přestupku, jeho následky a rizika, osoba pachatele třeba i s jeho finančními možnostmi a podobně," upřesňuje Ivana Moosová.
Nicméně rámec je dán, ze zákona o přestupcích plyne následující: Za běžné prohřešky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu lze dostat blokovou pokutu do dvou tisíc korun. Až pětitisícová pokuta v blokovém řízení a zákaz řízení až na půl roku hrozí řidiči nákladního automobilu, když nedodrží omezení jízdy některých druhů vozidel. Pokuta do sedmi tisíc korun se zákazem řízení do jednoho roku padá v úvahu pro viníka dopravní nehody či řidiče, jehož počínání bezprostředně mohlo k nehodě vést. Desetitisícovou pokutu s ročním zákazem řízení může za určitých okolností dostat za nehodu či její bezprostřední riziko řidič vozidla hromadné dopravy či nákladního auta. Nejvyšší trest, patnáctitisícová pokuta a zákaz řízení na dva roky, je určen pro řidiče, kteří odmítnou podrobit se dechové zkoušce na alkohol, respektive po pozitivní dechové zkoušce odmítnou lékařské vyšetření. Tentýž trest hrozí i řidiči, který řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, což zpravidla bývá od obsahu jedné promile alkoholu v krvi výš.Kromě pokut a zákazů činnosti však už zhruba rok má dopravní policie možnost dočasně zbavit řidičského průkazu ty, kteří se v posledních třech letech opakovaně - tedy minimálně dvakrát, ale v praxi záleží na okolnostech - dopustili závažných dopravních přestupků. Mezi ty patří hlavně překročení maximální povolené rychlosti, pití alkoholu, nedání přednosti v jízdě atd.
Právě při zmíněném riziku poslední dobou víc a víc berou řidiči iniciativu do svých rukou. S vědomím, že za závažné přestupky už mají v evidenci nebezpečné záznamy, se snaží aktuální malér vyřídit s dopravním policistou hned na místě a neoficiálně - úplatkem. Odhalené události ukazují, že nejeden policista na takovou nabídku slyší, někdy ji sám jde vstříc. "Potvrzuji, takové případy existují," říká Samuel Truschka z tiskového odboru ministerstva vnitra. "Samostatně je však neevidujeme, různé podvody policistů s pokutami se skrývají pod trestnými činy. Zejména zneužívání pravomoci veřejného činitele, pro které bylo vloni v zemi stíháno 109 policistů. Další méně závažné delikty byly řešeny kázeňsky."
Policista, který si přál zůstat v anonymitě, nabízí řešení, jak nepoctivost některých jeho kolegů prokázat: "Dejte si stranou do peněženky pětistovku, snad i tisícovku a poznamenejte si jejich čísla. Můžete je vozit dlouho bez použití, ale hned poté, co policista úplatek přijme, zavolejte mobilním či nejbližším telefonem policejní inspekci, která okamžitě vyjede věc řešit. Lze předpokládat, že peníze konkrétních čísel u úplatného policisty najde, zatímco pokutové bloky na jméno řidiče, který platil, vyplněny nebudou."

Atrapy radarů vyjíždějí

Ne každé policejní auto s plastovým kuželem v přední masce musí měřit rychlost. Dopravní policie se totiž právě vybavuje novými radary, které lze z auta podle potřeby vyjmout a použít v jiném autě nebo je lze postavit zcela mimo vozidlo. Motorista tak nepozná, zda zrovna projel okolo policejního auta s radarem nebo bez. I po vyjmutí hlídače rychlosti totiž z přední masky vyčnívá černý plastový kužel naprosto identický s krytem radaru.
"Ve středočeském kraji budeme mít brzy k dispozici padesát nových radarů, pro které bude připravená celá stovka aut," říká šéf středočeské dopravní policie Stanislav Huml. "Filozofie je samozřejmě taková, že i auta s atrapami radarů budou v terénu působit preventivně."
Šéf republikové dopravní policie Zdeněk Bambas prozrazuje: "Nové radary jsou na rozdíl od těch starších vyjímatelné, a to nám umožní jejich lepší využití na místech, kde bychom se jinak s autem nevešli, třeba před školami." Policie bude opět po několika letech také využívat radary - "trojnožky", tak málo populární mezi řidiči. Motoristi si podle Zdeňka Bambase často stěžovali, že policisté měří na špatných místech, teď ale budou radary moci stavět přesně tam, kam potřebují.
Policie bude mít k dispozici sto padesát nových, z auta vyjímatelných radarů, celkem bude disponovat dvě stě padesáti radary.
(buč)

Na nejčastější dotazy řidičů k řešení dopravních přestupků odpovídá Helena Kučerová, která se záležitosti věnuje na policejním prezidiu.

Jak dlouho po přestupku může policie předvolávat řidiče a záležitost s ním řešit?
Lhůta je jednoroční a začíná běžet dnem spáchání přestupku, po roce odpovědnost za přestupek zaniká.
Musí se řidič osobně dostavit k projednání přestupku do místa, kde ho spáchal?
Ano, ale správní orgán, v jehož obvodu se přestupek stal, může k usnadnění jednání nebo z jiného důvodu postoupit věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému orgánu, v jehož obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje. Předvolání k podání vysvětlení je řidič povinen uposlechnout, jinak mu hrozí až tisícikorunová pořádková pokuta, kterou lze uložit i opakovaně.
Liší se v řešení dopravních přestupků praxe městských policií a Policie České republiky?
Strážníci obecní či městské policie jsou oprávněni ukládat a vybírat pokuty pouze za přestupky spáchané neuposlechnutím zákazů - stání, vjezdu, zastavení a podobně a za stání vozidla na chodníku, kde to není dovoleno. Jsou přitom omezeni pouze na blokové řízení. Ostatní přestupky musí oznámit k řešení Policii České republiky.
Jsou důkazem o rychlé jízdě nebo špatném parkování fotografie či videozáznamy, nebo pouhé výsledky z měřičů rychlosti? Lze je nějak zpochybnit?
Policie může k dokazování přestupků použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci a jsou zákonné a kromě dalšího třeba i svědectví hlídky, která kontroluje, jak řidiči respektují červenou na křižovatce. Řidič se samozřejmě může v rámci své obhajoby vyjadřovat ke všem shromážděným podkladům, navrhovat nové důkazy a podobně, svědek musí mluvit jen a jen pravdu, jinak se vystavuje postihu. Je na správním orgánu, jak argumenty při řešení přestupku posoudí.
Musí policie řidiči v předvolání sdělit, z čeho ho vlastně podezírá?
Nutně to nemusí být součástí předvolání, ale většinou se řidič už se zmíněným předvoláním k ústnímu jednání dozvídá, oč se jedná.
Vyplácejí se mi průtahy. V reakci na předvolání k řešení dopravního přestupku v dopisu policii sdělím, že si po čase nic nepamatuji a nevím, čeho jsem se mohl dopustit, ať mě tedy policisté informují. A pokud chtějí, jsem jim k dispozici na soukromé adrese obvykle po dvacáté hodině, a ne v úterý, pátek a o víkendu. Zatím na takový dopis policie nikdy nereagovala.
Jestli je tomu skutečně tak, byla to hrubá nedbalost od policisty, že případ nedotáhl do konce. Možnosti měl. Řidiče, který se bez závažných důvodů nebo bez omluvy nedostaví, může správní orgán pokutovat, předvést či věc projednat v řidičově nepřítomnosti.
Co má s řešením dopravního přestupku společného člověk, který je majitelem vozidla a v době přestupku vůbec nebyl za volantem?
Musí se ke správnímu orgánu dostavit a podat vysvětlení jako držitel vozidla, při jehož řízení došlo k porušení pravidel silničního provozu. Když tak bez závažných důvodů či omluvy neučiní, opět za to může opakovaně dostat až tisícikorunovou pořádkovou pokutu. Když řidič ignoruje předvolání k ústnímu projednání přestupku, může správní orgán věc projednat i v jeho nepřítomnosti a přitom padá v úvahu až dvousetkorunová pořádková pokuta. Řidič může být také předveden.                                                   (hč)

Pravděpodobné sazby pokut za dopravní přestupky

 

příklady přestupků pravděpodobná pokuta v (Kč)

Překročení limitu rychlosti stanoveného značkou " Největší dovolená rychlost" o více než 30 km/hod Při ohrožení účastníky silničního provozu

2000

Nedání přednosti v jízdě protijedoucímu vozidlu nebo neuposlechnutí značky „Přednost protijedoucích vozidel s ohrožením účastníka silničního provozu

2000

Přejíždění v místech, kde je zakázáno dopravní značkou

500

Nepřipoutání osob bezpečnostními pásy

100

Jízda po nesprávné straně vozovky v nepřehledných, nebo jinak nebezpečných místech (zatáčky před vrcholem stoupání)

500

Ohrožení řidiče nesprávně umístěným a upevněným nákladem

2000

Otáčení a couvání tam, kde je zakázáno nebo nerespektování dopravní značky

300

Ohrožení chodců přecházejících po přechodu, nebo po silnici, na kterou vůz odbočuje

2000

Pramen: AUTO MOTO
Autor:


Nejčtenější

Ministerstvo chce otestovat odbočování na červenou a na dálnici 140 km/h

Odbočení na červenou umožňuje řidičům v Německu plechová tabulka se zelenou...

Kdo se podíval do Ameriky, vzpomíná na to jako na skvělou věc: odbočit doprava se může na křižovatce, i když svítí...

KVÍZ PRO ŘIDIČE: Zvládli byste závěrečný test v autoškole? Otestujte se

Ilustrační snímek

Vyzkoušejte si, zda byste obstáli při závěrečném testu v autoškole. V novém seriálu iDNES.cz postupně najdete dvanáct...VIDEO: Podívejte se na běžné ráno před školou, je to džungle

Ilustrační snímek

Každoročně přibývá rodičů, kteří své děti vozí do školy autem. A ve velkých městech či u velkých škol se širokou...

Na počkání za litr. Test MF DNES potvrdil, že stočit tachometr není problém

Ilustrační foto

Až čtyřicet procent tachometrů ojetých vozů v Česku je stočených. Reportéři MF DNES si ověřili, jak je to snadné. Za...

Autofotka týdne: Kalendář na třináct měsíců ozdobí dílnu

Kalendář Liqui Moly na rok 2019

Krásky z plakátů byly neodmyslitelnou ozdobou dílen a plechových šatnových skříněk. Dnes jich je o poznání méně. Nový...

Další z rubriky

VIDEO: Podívejte se na běžné ráno před školou, je to džungle

Ilustrační snímek

Každoročně přibývá rodičů, kteří své děti vozí do školy autem. A ve velkých městech či u velkých škol se širokou...

Němci měli velké oči. Milion elektromobilů u nich v roce 2020 jezdit nebude

Mercedes-Benz EQC

Milion elektromobilů na německých silnicích do roku 2020 pravděpodobně jezdit nebude. Poradci berlínské vlády nově...

Elektrifikace je dražší, než se myslelo. Šéf VW na ni musí vydělat

Nová platforma koncernu Volkswagen pro elektrická auta

Když Herbert Diess prezentoval v předvečer autosalonu v Šanghaji na jaře 2017 koncept elektrického vozu, zářily mu oči....

Najdete na iDNES.cz